Työmme ja palvelumme keskittyvät tarjoamaan mukavia, avoimia ja räätälöityjä investointeja ja projekteja asiakkaidemme tarpeisiin. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä rakennuskollegojemme kanssa tuottaakseen tehokkaita, mukavia rakennuksia ja rakennusprojekteja, joissa rakenne- ja suunnittelujärjestelmät toimivat käsi kädessä.

Intohimoinen rakennus- ja projektinhallintapalvelutiimimme on omistautunut luomaan kestäviä rakennettuja ympäristöjä, joissa ihmiset ja yhteisöt menestyvät. Kokemuksemme passiivisten ympäristönvalvontaominaisuuksien integroimisesta auttaa minimoimaan energiankysynnän. Asetamme ja täytämme tiukat tavoitteet energiankäytölle ja hiilidioksidipäästöille ja täytämme yhä enemmän eu:n nykyisiä standardeja näillä aloilla.

Kehittynyttä asiantuntemusta 

 • Neuvontapalvelut 
 • Suunnittelun hallinta
 • Suunnittelu, analyysit ja ohjelmointi
 • Integraatio
 • Projektinhallinta ja projektinhallinta
 • Tekninen rakentamisen hallinta
 • Validointi ja todentaminen
 • Tilan hallinta
 • Tilojen hallinta
 • Käyttöasteen jälkeinen arviointi
 • Tekninen due diligence
 • Kenttätutkimukset
 • Myynti- ja myynninedistämistarjoukset sekä markkinaluettelot