Olemme luonteeltaan vastuullisia – mikä tarkoittaa, että riskinhallinnan näkökulmasta olemme aina pitänyt ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymysten analysointia parhaina käytäntöinä.

  • Riskianalyysi on virallisesti integroitu sijoitusprosessiin kaikissa strategioissa ja omaisuusluokissa.
  • Tämä toimii riskienhallintavälineenä, jolla minimoidaan sijoittajien jäännösriski, joka johtuu epäoptimaalisesta ympäristö- tai sosiaalisesta käyttäytymisestä.
  • Pyrimme vaikuttamaan yrityksiin, joihin investoimme kohti suurempaa vastuuta.
  • Uskomme sitoutumiseen, kun myönteiset tulokset ovat realistisia.